θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 15, 2014

Έλλειψη ομόνοιας, έλλειψη πειθαρχίας, έλλειψη συναδέλφωσης.Οι συμβουλές του Κιαμήλ Μπέη

Του Αγίου Δημητρίου, στη γιορτή του Δημ. Υψηλάντη, 26 Οκτωβρί­ου 1821 παρουσιάστηκε αντιπροσωπεία Τούρκων αιχμαλώτων για να του ευχηθεί. Μεταξύ αυτών και ο πλουσιότερος Τούρκος της Πελοποννήσου, ο Κιαμήλ Μπέης της Κορίνθου, ο οποίος τους μίλησε ελληνικά και τους είπε, όπως βεβαιώνει ο Κασομούλης: « Άρχοντες και Καπεταναίοι, ή Τουρκία δεν χάνεται με την άλώσιν τής Τριπολιτσάς και την δικήν μας αιχμαλωσία. Σάς συμβουλεύω όμως ως φίλος Τούρκος, να παύσητε τάς διχονοίας σας, να γνωρίσετε έναν αρχηγό να σάς κυβερνά- Πιστεύετε να σάς είπω ότι όλοι σας εις τον οδάν μου ήλθετε ρωτώντας περι πλούτου και χρυσίου. Δεν δύναμαι νά αρνηθώ ότι έχω εις την Κόρινθο αρκετόν, μά εις ποιον νά τον εμπιστευθώ, αφού εσείς οί ίδιοι δεν εμπιστεύεστε ο ένας τον άλλο, και πώς δύναμαι νά μαρτυρήσω εις τον εναν, ενώ δεν έχει τήν ίσχύν νά με προφυλάξει από τον άλλον;»1 Καταπληκτική, καίρια και προφητική η διαπίστωση του Κιαμήλ Μπέη.
Έλλειψη ομόνοιας, έλλειψη πειθαρχίας, έλλειψη συναδέλφωσης και συσπείρωσης για την επιτυχία του κοινού σκοπού, χαρακτήριζε τους Έλληνες εκείνην την περίοδο. Ο επακολουθήσας εμφύλιος πό­λεμος επιβεβαίωσε απόλυτα τις παρατηρήσεις του Κιαμήλ. Μάλιστα ο Παπαφλέσσας, για να επιβεβαιώσει εμπράκτως τον Κιαμήλ, ο οποίος δεν ήθελε να αποκαλύψει πού έχει τους θησαυρούς του, του έκαψε το πολυτελές παλάτι στην Κόρινθο, όσο αυτός ήταν αιχμάλω­τος στην Τρίπολη, ενοχοποιώντας τους Κορίνθιους, ώστε η οργή του να πέσει επάνω στους τελευταίους, σε περίπτωση αποτυχίας της επανάστασης.