θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 02, 2014

Προς ένα υπερκράτος. 
Europe’s nations should be guided towards the superstate without their people understanding what is happening. This can be accomplished by successive steps, each disguised as having an economic purpose, but which will eventually and irreversibly lead to federation.”

Jean Monnet, the Rothschild frontman and 'Founding Father' of what has become the EU


"Τα έθνη της Ευρώπης θα πρέπει να κατευθυνθούν προς το υπερκράτος χωρίς οι λαοί τους τους να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διαδοχικά βήματα, το καθένα να είναι μεταμφιεσμένο πως έχει οικονομικό σκοπό, αλλά το οποίο θα οδηγήσει τελικά και αμετάκλητα στην ομοσπονδία ».

- Jean Monnet , όργανο του Rothschild και «πατέρας» αυτού που έχει γίνει η ΕΕ