θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 08, 2014

Μπράβο στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τοποθέτησε την Tanit στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.


Μπράβο στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τοποθέτησε την Tanit στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η θυσία παιδιών αποτελεί μέρος της λατρείας της Τανίτ.

Η Tanit ήταν μια θεά Καρχηδονιακή, η επικεφαλής θεότητα της Καρχηδόνας και παράλληλα σύζυγος του Baal Hammon.

 
 Square lead weight poertant the sign of the Phoenician goddess Tanit
 
Τετράγωνο μολύβδινο βάρος που φέρει το σύμβολο της φοινικικής θεάς Tanit


Τα περί "Ινουίτ" που γράφουν στην πληροφοριακή πινακίδα μπροστά στο Καρχηδονιακό μνημείο μπροστά στη εκκλησία της Αγίας Σοφίας, βρίσκονται μόνο για παραπλάνηση.Την Τανίτ την βλέπουμε και στο νόμισμα του Ευρώ.

Στις φωτ/φιες μορφές της Τανίτ.
 


 
Child sacrifice  
The origins of Tanit are to be found in the pantheon of Ugarit, especially in the Ugaritic goddess Anat (Hvidberg-Hansen 1982), a consumer of blood and flesh. There is significant, albeit disputed, evidence, both archaeological and within ancient written sources, pointing towards child sacrifice forming part of the worship of Tanit and Baal Hammon.[8]
The place in the cult of Tanit of child sacrifice has been confirmed by archaeological findings in the Carthage Tophet. Child sacrifice to Tanit was carried out openly until the time of emperor Tiberius .[9]
 
 
 Θυσία παιδιών  
Η προέλευση της Τανίτ βρίσκεται στο πάνθεον της Ουγκαρίτ, ειδικά στην Ουγκαρίτικη θεά Anat (Hvidberg-Hansen 1982), ένας καταναλωτής αίματος και σάρκας. Υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις, αν και αμφισβητούνται, που αποδεικνύουν ότι, τόσο αρχαιολογικές αλλά και σε αρχαίες γραπτές πηγές, που δείχνουν πως η θυσία παιδιών που αποτελούν μέρος της λατρείας της Τανίτ και του Βάαλ Hammon. [8]

Η θέση της θυσίας παιδιών στη λατρεία της Tanit έχει επιβεβαιωθεί από αρχαιολογικά ευρήματα στην Καρχηδονιακή TophetΗ θυσία παιδιών στην Τανίτ διεξήγετο ανοιχτά μέχρι την εποχή του αυτοκράτορα Τιβέριου. [9]