θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 15, 2014

Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς θρησκεία!

Ιmagine No Religion

While cruising on the interwebs the other day, I ran across this image:


Do you see what they did there? Apparently if there were no religion, the twin towers would still be there because, hey, no Muslim terrorists to knock them down. This got me to thinking about what the world would be like with no religion. What if society were fundamentally atheistic with no religious beliefs whatever? Can't you and John Lennon imagine all the people...living for today?


Wait a minute! I don't have to imagine a society with no religion. Several such societies have actually existed in our world. So, imagine with me, if you would, the following countries with no nasty, ugly religion to get in the way. Countries like:

Βλέπεις τι έκαναν εκεί; Προφανώς αν δεν υπήρχε  θρησκεία, οι δίδυμοι πύργοι θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν, διότι, οι μουσουλμάνοι τρομοκράτες δεν θα τους γκρέμιζαν. Αυτό με έκανε να σκεφτώ σχετικά με το τι θα ήταν ο κόσμος εάν δεν υπήρχε καμία θρησκεία. Τι θα είχε συμβεί αν η κοινωνία ήταν ουσιαστικά αθεϊστική χωρίς θρησκευτικές πεποιθήσεις ή οτιδήποτε άλλο; Δεν μπορείς να φανταστείς εσύ και ο  και ο John Lennon εάν όλοι οι άνθρωποι ... ζούσαν για το σήμερα;


  Περιμένετε ένα λεπτό! Δεν χρειάζεται να φανταστώ μια κοινωνία χωρίς θρησκεία. Αρκετές τέτοιες κοινωνίες έχουν υπάρξει στην πραγματικότητα στον κόσμο μας. Έτσι, φανταστείτε μαζί μου, αν θα επιθυμούσατε, τις παρακάτω χώρες χωρίς την δυσάρεστη, άσχημη θρησκεία. Χώρες όπως:
Γαλλία :


 Ρωσία:


Βόρειος Κορέα:


Κίνα: