θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, February 23, 2014

Αρχαίοι μέθυσοι. 
Αιλιανός ποικίλη ιστορία Γ΄

13. Το έθνος των Ταπύρων  αγαπούν τόσο το κρασί,  ώστε ζουν μες στο κρασί και καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους ασχολούμενοι με αυτό. Δεν το χρησιμοποιούν μόνο ως ποτό αλλά γι’ αυτούς το κρασί αποτελεί και υλικό για επαλείψεις, όπως γι’ άλλους το λάδι.