θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 22, 2014

Οι Άθεϊστικές ομάδες μπορεί να έχουν θρησκευτική μορφή.

 

Phil Zuckerman, professor of sociology and secular studies at Pitzer College in Claremont, say's:

Atheist groups can be religion-like. They have regular meetings, shared ideology and even revered symbols — like the Darwin fish or the Flying Spaghetti Monster, a symbol that satirizes intelligent design.


Ο Phil Zuckerman, καθηγητής της κοινωνιολογίας και των κοσμικών σπουδών στο Pitzer College στο Claremont, λέει...

Οι Άθεϊστικές  ομάδες μπορεί να έχουν θρησκευτική μορφή. Έχουν τακτικές συναντήσεις, κοινή ιδεολογία, ακόμα και σεβαστά σύμβολα - όπως το ψάρι του  Δαρβίνου ή το τέρας Ιπτάμενο Σπαγγέτι, ένα σύμβολο που σατιρίζει τον θείο σχεδιασμό.
 
 
το τέρας Ιπτάμενο Σπαγγέτι
 
 


 
το ψάρι του  Δαρβίνου