θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, January 18, 2014

Ιουλιανός: Θα ήταν τρέλλα να μην υπακούμε καθ' όλα στον Θεό.


Θα ήταν τρέλλα και αλαζονεία να μην υπακούμε καθ' όλα στον Θεό, άν έχουμε επίγνωση της αρετής”

Ανόητον γαρ και μάλλα αύθαδες το μη καθάπαξ ες δύναμιν πείθεσθαι τω θεώ αρετής επιμελομένους”

Ιουλιανού “Περί βασιλείας “ 70 c