θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 31, 2014

Δημητριάδης Πέτρος: «Οι Έλληνες στην Βακτριανή και την Ινδία». Δημητριάδης Πέτρος: «Οι Έλληνες στην Βακτριανή και την Ινδία».

 Δημητριάδης Πέτρος, Αρχαιολόγος, Νομικός.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» που διενεργούνται στην αίθουσα  του βιβλιοπωλείου “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ”,  ΕΡΜΟΥ  61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427