θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, January 18, 2014

Ιουλιανός: Η θρησκεία είναι κόρη της δικαιοσύνης


Η θρησκεία είναι κόρη της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη είναι ένα από τα γνωρίσματα της πιο θείας μορφής της ψυχής”.

Έστι γαρ οσιότης της δικαιοσύνης έκγονος αύτη δε ότι του θειοτέρου ψυχής είδους εστίν”

Ιουλιανού “Περί βασιλείας “ 70 d