θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 12, 2014

Ένας σκοπός και μία αρχή: Να αφομοιωθείς με τους Θεούς.


 
 
Ένας σκοπός και μία αρχή: Να αφομοιωθείς με τους Θεούς.

Έτσι και στην φιλοσοφία δεν υπάρχει παρά ένας σκοπός και μία αρχή, να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να αφομοιωθείς με τους Θεούς.

Ούτω δή και εν τη φιλοσοφία τέλος τε εστί και αρχή μία γνώναι τε εαυτόν και αφομοιωθήναι τοις θεοίς.

Ιουλιανού “Κατά του κυνικού Ηρακλείου”. (225 d)