θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 14, 2013

“Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents;


“Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents;
who controls money can control the world.”

-Henry Kissinger

Αυτός που ελέγχει την τροφή ελέγχει τους ανθρώπους.
Αυτός που ελέγχει την ενέργεια ελέγχει ολόκληρες ηπείρους.
Αυτός που ελέγχει το χρήμα μπορεί να ελέγξει τον κόσμο.

Χενρυ Κίσσινγκερ 1973