θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 22, 2013

Ο ΑΡ-ΜΑΚΕΔΩΝ ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙΔυ δε μιν Άρης δεινός ενυάλιος, πλήσθεν δ΄άρα οι μέλε εντός, με αλκή και σθένος Π 210-212

(εισέδυσε μέσα του ο Άρης, δεινός, φονικός και ενεπλήσθησαν τα μέλη του εντός, με αλκή και σθένος)


  Ο ΑΡ-ΜΑΚΕΔΩΝ ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ