θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, November 10, 2013

"Une vérité de La Palice" Μια τόσο προφανής αλήθεια που γίνεται γελοία.


"Une vérité de La Palice"

Une vérité si évidente qu'elle en devient ridicule.

   Origine
 
 Cette expression fait référence à Jacques de Chabannes, marquis de La Palice, qui naquit en 1470. En 1515, il devint maréchal de France, et brilla lors des plus grandes batailles, dont celle de Pavie où il trouva la mort. Au XVIIIe siècle, une chanson écrite par Monnoye ironisa sur les vertus de La Palice. Cette chanson populaire comptait 51 couplets dans lesquels on trouvait des affirmations tellement évidentes qu'elles en devenaient ridicules. On cite souvent à titre d'exemple les paroles suivantes : "il mourut le vendredi / le dernier jour de son âge / s'il fût mort le samedi / il eut vécu davantage". Depuis, on parle de vérité de La Palice lorsqu'une chose est tellement évidente qu'elle en est risible.


Μια κοινοτοπία

Μια τόσο προφανής αλήθεια που γίνεται γελοία.

 καταγωγή

Αυτό αναφέρεται στον Ζάκ Ντε Σαμπάν, Μαρκήσιο de La Palice, ο οποίος γεννήθηκε το 1470. Το 1515, έγινε στρατάρχης της Γαλλίας, και έλαμψε στις μεγαλύτερες μάχες, συμπεριλαμβανομένης και της Μάχης της Παβία, όπου και πέθανε. Στο δέκατο όγδοο αιώνα, ένα τραγούδι γραμμένο από τον  Monnoye που χαριτολογούσε για τις αρετές του Μαρκήσιου  de La Palice. Αυτό το δημοφιλές τραγούδι είχε 51 στίχους στο οποίο υπήρχαν  τόσο προφανή θέματα ώστε να γίνονταν γελοίοι . Αυτές οι λέξεις συχνά αναφέρονται ως παράδειγμα:

«Πέθανε την Παρασκευή
 η τελευταία ημέρα της ηλικίας του
 αν είχε πεθάνει το Σάββατο
 είχε ζήσει περισσότερο."


Δεδομένου ότι μιλάμε για κοινοτοπία όταν κάτι είναι τόσο προφανές που γίνεται γελοίο.