θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, November 29, 2013

Το Ελληνικό Γκράαλ, το κύπελο του Αχιλλέως.

 
 
 
 
 

Ραψωδία π

225   Εκεί υπήρχε καί κύπελλο καλοφτιαγμένο, κι ούτε κάποιος άλλος  
ούτε άπό τους άνδρες έπινε άπ' αυτό σπινθιροβόλον οίνον,
ούτε σε άλλο θεόν έκανε σπονδή, πάρα μόνο στον πάτερα Δια.
Αυτό από την κασέλλα λαβών καθάρισε με θειάφι
πρώτα, κι έπειτα τό ένιψε με καλόρροον ύδωρ,
230   ένιψε κι αυτός τά χέρια, καί τό γέμισε μέ σπινθιροβολον οίνον.
Εύχήθηκ' έπειτα στέκοντας στό μέσον τής αυλής, στάλαξεν οίνο
προς ούρανόν ιδών καί δεν ελαθε του Διός που τέρπεται μέ κεραυνούς:
«Ζεύ άνακτα, Δωδωναίε, Πελασγικέ, πού μακριά μένεις
καί την  Δωδώνη κυβερνάς την κακοχείμωνη· γύρω σου δε οι Σελλοί,
235 δικοί σου προφήτες, πού δέν νίπτουν τά πόδια καί χάμω κοιμούνται.


253 Έτσι εκείνος αφού έκανε σπονδή και ευχήθηκε στον πατέρα Δία
Πίσω στην σκηνή εισήλθε και το κύπελλο απόθεσε στην κασέλλα.