θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 16, 2013

Κατα­κερμάτισαν και παραμόρφωσαν ανελέητα την ει­κόνα του Λέοντα Γ΄.

ΛΕΟΝΤΑΣ Γ'
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


Κατα­κερμάτισαν και παραμόρφωσαν ανελέητα την ει­κόνα του Λέοντα .

 
Όταν σκάβουμε την ελληνική γη για να ανακαλύψουμε τα λείψανα της αρχαίας τέχνης που υπάρχουν στο εσωτερικό της, βρίσκουμε μερικές φορές κάποιο σπασμένο άγαλμα που προσπαθούμε να το αναπλάσουμε συναρμολογώντας όσο μπορούμε τα μέρη του που σώζονται. Από τη διασκευή αυτή δυστυχώς δεν πετυχαίνουμε στο ακέραιο το αρχαίο αριστούρ­γημα αλλά τουλάχιστον ως ένα βαθμό διαφαίνεται η χάρη, η ευφυΐα και η δύναμη του. Έτσι ατελής, χωρίς όμως να απέχει πολύ από τον πρωτότυπο χαρακτήρα του, είναι η ει­κόνα του Λέοντα ως ανθρώπου, όπως τον σκιαγραφήσαμε
εδώ από τα αποσπάσματα που μπορέσαμε να συγκεντρώσου­με από τα βιβλία εκείνων των χρονογράφων, οι οποίοι κατα­κερμάτισαν και παραμόρφωσαν ανελέητα αυτή την εικόνα. Οι αναγνώστες γνωρίζουν ήδη ότι και η πολιτεία του Λέοντα αλλοιώθηκε και ακρωτηριάστηκε φοβερά. Οι αντίπαλοι του δεν τόλμησαν να αρνηθούν την πολεμική του επιδεξιότητα ούτε να αποκρύψουν το γεγονός ότι ανάγκασε τους Άραβες που πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη να υποχωρήσουν, ότι κατατρόπωσε τη μεγάλη εξέγερση του Κοσμά, ότι αντέ­ταξε γενναία άμυνα στη Νίκαια και βεβαίως τον μεγάλο του θρίαμβο στο Ακροϊνό. Από όλα όμως όσα έκανε για την πραγματοποίηση της μεταρρύθμισης, διέστρεψαν όσα μπο­ρούσαν να διαστραφούν και αποσιώπησαν όσα μέτρα ήταν πράγματι ευεργετικά. Ευτυχώς, οι τρομερότερες από εκείνες τις συκοφαντίες επινοήθηκαν από μεταγενέστερους χρονο­γράφους. Οι αρχαιότεροι, και ιδιαίτερα ο Νικηφόρος, υπήρ­ξαν μετριοπαθείς στις επικρίσεις τους. Αν στηριχτούμε στους αρχαιότερους αυτούς χρονογράφους, μπορούμε άνετα να βε­βαιώσουμε ότι ούτε το ανώτατο εκκλησιαστικό εκπαιδευτή­ριο της Κωνσταντινούπολης με τους δασκάλους και τα βι­βλία που βρίσκονταν σ' αυτό πυρπόλησε ούτε τον πατριάρ­χη χτύπησε και εξόρισε ούτε εκτράπηκε σε φοβερά βασανι­στήρια, αλλά όταν αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη μεταρρύθμιση εκτέλεσε την τολμηρή του αυτή απόφαση με όσο μπορούσε σε τέτοιες δύσκολες περιστάσεις περισσότερη μετριοπάθεια. Και τι να πούμε για τον βίαιο τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να εξαφανίσουν τις καλύτερες από τις διατά­ξεις του;
Εκθέσαμε παραπάνω τι πιστεύουμε για την καταπίεση που αποδίδεται στον Λέοντα. Αν όμως κάνουμε λάθος, αν είναι πράγματι αλήθεια ότι ο καλός και αγαθός εκείνος άνδρας, παρασυρμένος από την τάση του να επιβάλει τις θρησκευτι­κές μεταρρυθμίσεις, κατέφυγε σε εκβιαστικού τύπου κατανα­γκασμούς συνειδήσεων, πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι αντί­παλοι του τού ανταπέδωσαν αυτή την αδικία στο εκατονταπλάσιο λόγω του τρόπου με τον οποίο παρουσίασαν τα γεγονότα.