θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 19, 2013

O Μιχαήλ Άγγελος και το νεκρό παιδί.

 
Ο μυημένος στον Ελληνισμό Μιχαήλ Άγγελος, σχολιάζει τον πυρήνα και το βαθύτερο νόημα του Χριστιανισμού.
Στο έργο του Πιετά ( Pietà, σημαίνει Έλεος) το παιδί που κρατά το σύμβολο “μητέρα” είναι νεκρό. Η λατρεία του θανάτου αντικαθιστά την λατρεία της ζωής.Ο μυημένος στον Ελληνισμό Μιχαήλ Άγγελος, κάνει εσκεμμένα ένα “λάθος” στο έργο του Πιετά ( Pietà, σημαίνει Έλεος) . Ο υιός της Μαρίας είναι 33 ετών, ενώ την μητέρα του την παρουσιάζει σχεδόν ανήλικη.

The initiate of Hellenism Michelangelo, deliberately makes a "mistake" in his Pietà (Pietà, means Mercy). The son of Mary is 33 years old and the mother almost minor.