θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, October 25, 2013

ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΤΈΦΕΥΓΑΝ ΑΔΙΆΚΟΠΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΧΙΚΉ ΖΩΉ


ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΆΝΘΡΩΠΟΙ  ΚΑΤΈΦΕΥΓΑΝ ΑΔΙΆΚΟΠΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΧΙΚΉ ΖΩΉ

 Αυτό γίνεται φανερό αφού προσέξουμε για λίγο τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν τα δυο κυριότερα όργανα αυτού του τεχνητού βίου, τον στρατό και τους δημόσιους πόρους.
Από τη στρατολογία εξαιρούνταν πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι κατέφευγαν αδιάκοπα στη μοναχική ζωή- εξαιρούνταν επίσης οι πολλές δεκάδες χιλιάδες κληρικοί της ενεργού εκκλησίας· εξαιρούνταν και οι περισσότεροι αλλόγλωσσοι που είχαν εγκατασταθεί στο κράτος, λόγω του ότι η κυβέρνηση δεν τους είχε εμπιστοσύνη. Μπορούμε λοιπόν να πούμε με σιγουριά, ότι το ένα τρίτο του πληθυσμού συστηματικά δε συμμετείχε στη στρατιωτική υπηρεσία. Αλλά και τα υπόλοιπα δυο τρίτα ήταν πολύ μακριά από το να συμμετέχουν εξολοκλήρου σ' αυτή. Στρατεύσιμοι ήταν μόνον όσοι είχαν στρατιωτοτόπια, αλλά αυτοί δεν ήταν δυνατόν, φυσικά, να αποτελούν παρά ελάχιστο μέρος του ενεργού πληθυσμού. Και αυτό το ελάχιστο μέρος μειωνόταν ακόμη περισσότερο εξαιτίας των διαφόρων καταχρήσεων σχετικά με τα στρατιωτοτόπια- και ακόμη, οι στρατεύσιμοι έδειχναν μεγάλη νωθρότητα στην εκπλήρωση του καθήκοντος τους (σελ. 70-74 αυτού του βιβλίου)· θέματα ολόκληρα εξαγόραζαν την προσωπική στρατιωτική υπηρεσία με χρηματικές δόσεις και άλλα εφόδια του πολέμου. Τόσο λίγη δε υπήρχε φιλοτιμία στην εκπλήρωση της στρατιωτικής λειτουργίας, ώστε πάμπολλοι άνθρωποι αγόραζαν στρατιωτικούς βαθμούς και φορούσαν τη στολή απολαμβάνοντας τις τιμές των βαθμών τους, χωρίς ποτέ να έχουν δει εχθρό ή με κάποιον άλλο τρόπο να είχαν εκπληρώσει τη στρατιωτική υπηρεσία. Η σύγχυση
435
των ιδεών γύρω από αυτά τα πράγματα έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε υπάρχουν παραδείγματα κληρικών που αγόρασαν με χρήματα πολλούς στρατιωτικούς βαθμούς, συμβιβάζοντας παράδοξα δυο ασυμβίβαστα αξιώματα. Ελπίζουμε ότι τα παρόμοια παραδείγματα ήταν σπάνια- πάντως θα αναφέρουμε ένα τέτοιο παράδειγμα εδώ, για να πάρει ο αναγνώστης μιαν ιδέα του πραγματικού κυκεώνα της κατάστασης που δημιούργησαν οι λαθεμένες σε πολλά σημεία θρησκευτικές και κοινωνικές δοξασίες εκείνης της εποχής.
Διηγείται λοιπόν ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος στο κεφάλαιο ν' (50) της συγγραφής Προς τον ίδιον υίόν Ρωμανόν, ότι όταν κυβερνούσε ο πατέρας του, ο Λέοντας ΣΤ', υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη κάποιος πολύ πλούσιος γέρος κληρικός, ο Κτενάς, που ήταν και δομέστικος της νέας εκκλησίας και τεχνίτης στο τραγούδι όσο κανένας άλλος εκείνο τον καιρό. Επειδή όμως δεν του αρκούσαν τόσα αγαθά, πόθησε να γίνει και πρωτοσπαθάριος, για να στολίζεται και να έχει τις ανάλογες τιμές, αλλά επιπλέον να παίρνει και ετήσιο μισθό μια λίτρα (δραχμές 1.080). Έτσι παρακάλεσε τον τότε παντοδύναμο παρακοιμώμενο Σαμωνά να μεσολαβήσει γι' αυτό στο βασιλιά, με την υπόσχεση να καταβάλει στο ταμείο αντί της τιμής που ζητούσε, 40 λίτρες (περίπου 43.000 δραχμές). Ο Λέοντας ΣΤ', όσο λίγο στρατιωτικός και αν ήταν, είχε την αίσθηση πως ήταν ντροπή να χλευαστεί τόσο το αξίωμα του πρωτοσπαθάριου, κι έτσι απάντησε πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον. Ο Κτενάς όμως, επιμένοντας, πρόσθεσε στις 40 λίτρες «και σχολαρίκια ζυγήν μίαν, έκτιμηθέντα λίτρας 10, και τραπεζίου άσίμιν έ'νζωδον διάχρυσον άνάγλυφον, έκτιμηθέν και αυτό λίτρας 10». Τότε ο βασιλιάς πτοή­θηκε και πήρε τις 40 λίτρες, τα πολύτιμα σκουλαρίκια, τα επίχρυσα και τα ασημένια επιτραπέζια σκεύη, τα διακοσμημένα με ανάγλυφα, και χειροτόνησε πρωτοσπαθάριο τον Κτένα, που όμως έζησε δυο χρόνια ακόμη, κι έτσι από το δημόσιο ταμείο πληρώθηκε δυο λίτρες αντί 60 που είχε προκαταβάλει.


Ι. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ  - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ - ΥΛΙΚΗ, ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ