θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, September 18, 2013

Τον χαιρετισμό με τήν λέξι «χαίρετε» o Πλάτων 
Τον χαιρετισμό με τήν λέξι «χαίρετε» o Πλάτων τόν απεδοκίμαζε, διότι είχε τήν γνώμην ότι τίποτε σπουδαίο δεν περιείχεν ο χαιρετισμός αυτός, και προτιμούσε τό
«ευ πράττετε», δηλ.  ευτυχείτε,  διότι εθεώρει
«τό   ε υ  πράττειν   κοινόν  σύμβολον ψυχής και σώματος.»


 (Ενθ' άνωτ. 728)