θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 08, 2013

Για τόν χαιρετισμό της παλαιάς εποχής.


Για τόν χαιρετισμό της παλαιάς εποχής, ό Λουκιανός γράφει: «Τό χαίρετε ήταν αρχαία προσαγόρευσις, όχι μόνον πρωινή, ούτε κατά τήν πρώτη συνάντησι, αλλά και μετά τό δείπνο.» (Σήμερα λέγομεν καλημέρα και καλησπέρα, όπως οι Βόρειοι λαοί, στων οποίων τις χώρες συνήθως δέν υπάρχει ηλιοφάνεια.)

Ό ήμερδόρόμος Φιλιππίδης άναγγέλλων τή νίκη του Μαραθώνος, ως γνωστόν, είπε «χαίρετε, νικώμεν» και εξέπνευσε. (Λουκ. Υπέρ του έν τη προσαγ. πταίσματος 726, 727).

 Ό Πλούταρχος γράφει ότι όχι Ό Φιλιππίδης, αλλά, κατά τόν Έρακλείδην τόν Ποντικόν, ό Θέρσιππος ό Έρωεύς ανήγγει­λε τήν νίκην του Μαραθώνος. Οί δέ πλείστοι λέγουν ότι Ευκλής έλέγετο ό άναγγείλας «οπλίτης», ό όποιος, θερμός ακόμη από τήν μάχην, έτρεξε προς τάς Αθήνας και αφού έπεσεν εμπρός από τά πρώτα προς τόν Μαραθώνα σπίτια τών Αθηνών, είπε: «Χαίρετε και χαίρομεν» και αμέσως εξέπνευσε.

(Πλουτ. 2489 Ε' «Πότερον  Αθηναίοι κατά πόλεμον ή κατά σοφίαν ενδοξότεροι» Κεφ. III.)