θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 07, 2013

Οι τελευταίοι Ρώσοι αρχαιολάτρες της Ευρώπης

 
13 FEBRUARY 2012
 
In ancient times, people of most ethnic groups used to pray like the Mari El Pagans do to this day. These people are so loyal to their gods that their belief survived both the Christian expansion and the ban on all religions during Soviet times. Their ceremonies resemble scenes from Hogwarts, but their religious leader looks nothing like Alan Rickman. Meet Europe's last pagans on RTDoc.Οι τελευταίοι Ρώσοι αρχαιολάτρες της Ευρώπης

13 του Φεβρουαρίου του 2012

Στην αρχαιότητα, άνθρωποι από τις περισσότερες εθνοτικές ομάδες προσεύχοντο, όπως οι αρχαιολάτρες Mari El σήμερα.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο πιστοί στους θεούς τους που η πίστη τους, επέζησε τόσο κατά την χριστιανική επέκταση όσο και κατά την απαγόρευση όλων των θρησκειών κατά τη Κομμουνιστική - σοβιετική περίοδο. Τελετές τους μοιάζουν με σκηνές από το Χόγκουαρτς, αλλά θρησκευτικό ηγέτη τους, δεν μοιάζει καθόλου με τον Alan Rickman.

Γνωρίστε τους τελευταίους Ρώσους αρχαιολάτρες της Ευρώπης στο RTDoc.