θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 22, 2013

Ό Ήφαιστίων εμβήκε απότομα στή σκηνή του Μ. Αλεξάνδρου.Ό Ήφαιστίων εμβήκε κάποτε απότομα στή σκηνή του Μ. Αλεξάνδρου, και άντί του συνηθισμένου χαιρετισμού, είπεν, «υγίαινε βασιλεύ, είναι ώρα νά παραταχθώμεν.»

 Όλοι τότε παραξενεύτηκαν γιά τόν ασυνήθιστο χαιρετισμό, και ό Ηφαιστίων παρ' ολίγον νά πεθάνη από τήν έντροπή γιά τό λάθος του.
Ό Μ. Αλέξανδρος όμως είπε: «Δέχομαι τήν κλήδονα, (δηλ. τόν οιωνόν) , διότι μου ευχήθηκε νά γυρίσωμε σώοι και υγιείς από τή μάχη.»

(Ενθ' άνωτ. 734)