θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 03, 2013

Αριστοτέλους: Τα λειτουργήματα που χρειάζεται κάθε πόλη.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 Τα λειτουργήματα που χρειάζεται κάθε πόλη.

7. Πρέπει λοιπόν να απαριθμήσουμε τα έργα που είναι απαραίτητα για τη ζωή, γιατί έτσι θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Πρώτα,
• πρέπει να υπάρχει τροφή
• μετά, τέχνες (η ζωή χρειάζεται πολλά όργανα)"
• τρίτο, τα όπλα (αφού όσοι συμμετέχουν στην κοινωνία χρειάζονται όπλα για τον εαυτό τους και για να διατηρήσουν την εξουσία εναντίον όσων δεν υπακούουν, αλλά και για να αποκρούσουν εκείνους που επιχειρούν να βλάψουν την πόλη απ' έξω)" χρειάζεται ακόμα κάποια
• οικονομική άνεση, ώστε να δαπανούν για τις ατομικές ανάγκες- και για τον πόλεμο,
• πέμπτο, που θα έπρεπε να είναι πρώτο, το καθήκον της λατρείας των θεών, που λέγεται ιερωσύνη και
• έκτο, το πιο απαραίτητο απ' όλα, το όργανο που θα κρίνει τις διαφορές συμφερόντων ανάμεσα στους πολίτες όπως και τα δικαιώματα τους.

Αυτά είναι λοιπόν τα λειτουργήματα που χρειάζεται σχεδόν κάθε πόλη (αφού πόλη δεν είναι ένα οποιοδήποτε σύνολο ανθρώπων, αλλά ένα σύνολο ανθρώπων ικανών να καλύψουν τις βιοτικές ανάγκες, όπως εξηγήσαμε" κι αν κάτι απ' αυτά λείπει, τότε αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να είναι απόλυτα αυτάρκης). Είναι λοιπόν αναγκαίο να οργανώνεται η πόλη στο πνεύμα αυτό. Χρειάζονται επομένως
• πολλοί γεωργοί για να παραγάγουν την τροφή και
• τεχνίτες και
• πολεμιστές και
• πλούσιοι και
• ιερείς και
• δικαστές που θα κρίνουν το δίκαιο και το συμφέρον"7.