θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, July 13, 2013

Eυτυχώς που ο Γκάντι δεν γνώριζε τα Δελφικά Παραγγέλματα.


Ευτυχώς που ο Γκάντι δεν γνώριζε τα Δελφικά Παραγγέλματα.


O Παυσανίας στα "Φωκικά" Κεφ. 24 – 1 γράφει πως “στον πρόναο στους Δελφούς είναι γραμμένα ρητά χρήσιμα για τη ζωή των ανθρώπων, που γράφτηκαν απ' αυτούς που οι Έλληνες λένε ότι έγιναν σοφοί. Αυτοί ήταν από την Ιωνία ο Θαλής ο Μιλήσιος και ο Βίας ο Πριηνέας, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος από τους Αιολείς της Λέσβου, ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος από τους Δωριείς της Ασίας, ο Αθηναίος Σόλωνας και ο Σπαρτιάτης Χίλωνας. Ο Πλάτωνας, ο γιος του Αρίστωνα, αναφέρει έβδομο αντί για τον Περίανδρο, τον γιο του Κυψέλου, τον Μύσωνα τον Χηνέα· οι Χήνες είναι κωμόπολη στο βουνό Οίτη. Αυτοί λοιπόν οι άνδρες πήγαν στους Δελφούς και αφιέρωσαν στον Απόλλωνα τα αποφθέγματα «Γνώρισε τον εαυτό σου» και «Τίποτε υπερβολικό».”

Συνολικά τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι τα εξής:


 • Έπου Θεώ
 • Νόμω πείθου
 • Θεούς σέβου
 • Γονείς σέβου
 • Ηττώ υπέρ δικαίου
 • Γνώθι μαθών
 • Ακούσις νόει
 • Σ΄ αυτόν ίσχε
 • Φρονεί θνητά
 • Εσίαν τίμα
 • Άρχε σε αυτού
 • Φίλοις βοήθει
 • Θυμού κράτει
 • Φρόνησιν άσκει
 • Πρόνοιαν τίμα
 • Όρκω μη χρώ
 • Φιλίαν αγάπα
 • Παιδείας αντέχου
 • Καλόν το λέγε
 • Ψέγε μηδένα
 • Επαίνει αρετή
 • Πράττε δίκαια
 • Φίλοις ευνόει
 • Εχθρούς αμύνου
 • Ευγένειαν άσκει
 • Κακίας απέχου
 • Κοινός γίνου
 • Ίδια φύλαττε
 • Αλλοτρίων απέχου
 • Εύφημος ίσθι
 • Άκουε πάντα
 • Φίλω χαρίζου
 • Χρόνου φείδου
 • Όρα το μέλλον
 • Ύβριν μίσει
 • Ικέτας αιδού
 • Υιούς παίδευε
 • Έχουν χαρίζου
 • Δόλου φοβού
 • Ευλόγει πάντας
 • Φιλόσοφος γίνου
 • Όσια κρίνε
 • Γνούς πράττε
 • Φόνου απέχου
 • Εύχου δυνατά
 • Σοφοίς χρω
 • Ήθος δοκίμαζε
 • Λαβών απόδος
 • Υφορώ μηδένα
 • Τέχνη χρω
 • Ο μέλλεις δος
 • Ευεγερσίας τίμα
 • Φθόνει μηδενί
 • Φυλακήν πρόσεχε
 • Ομοίοις χρω
 • Διαβολήν μίσει
 • Δικαίως κτω
 • Aγάθους τίμα
 • Κριτήν γνώθι
 • Γάμους κράτει
 • Τύχην νόμιζε
 • Εγγύην φεύγε
 • Πάσι διαλέγου
 • Ελπίδα αίνει
 • Δαπανών άρχου
 • Κτώμενος ήδου
 • Αισχύνην σέβου
 • Χάριν εκτέλει
 • Ευτυχίαν εύχου
 • Τύχην στέργε
 • Ακούων όρα
 • Εργάζου κτητά
 • Έριν μίσει
 • Όνειδος έχθαιρε
 • Γλώσσαν ίσχε
 • Ύβριν αμύνου
 • Κρίνε δίκαια
 • Xρώ χρήμασι
 • Αδωροδόκητος  δοκίμαζε
 • Αιτιώ παρόντα
 • Λέγε ειδώς
 • Βίας μη έχου
 • Αλύπως βίου
 • Ομίλει πράως
 • Φιλοφρόνει πάσιν
 • Υιοίς μη καταθάρρει
 • Γλύττης άρχε
 • Σ΄ αυτόν ευ ποιεί
 • Ευπροσήγορος γίνου
 • Αποκρίνουν εν καιρώ
 • Αμαρτάνων μετανόει
 • Οφθαλμού κράτει
 • Βολεύου χρήσιμα
 • Επιτέλει συντόμως
 • Φιλίαν φύλαττε
 • Eυγνώμων γίνου
 • Ομόνοιαν δίωκε
 • Άρρητα μη λέγε
 • Το κρατούν φοβού
 • Καιρόν προσδέχου
 • Έχθρας διάλυε
 • Γήρας προσδέχου
 • Επί ρώμη μη καυχώ
 • Ευφημίαν άσκει
 • Απέχθειαν φεύγε
 • Πλούτι δικαίως
 • Δόξαν μη λείπε
 • Κακίαν μίσει
 • Κινδύνευε φρονύμως
 • Χρησμούς θαύμασε
 • Ους τρέφεις αγάπα
 • Aπόντι μη μάχου
 • Πρεσβύτερον σέβου
 • Νεώτερον δίδασκε
 • Πλούτω απίστει
 • Σε αυτόν αιδού
 • Μη άρχε υβρίζων
 • Προγόνου στεφάνου
 • Επι νεκρω μη γέλα
 • Ατυχούντι συνάχθου
 • Χαρίζου ευλαβώς
 • Εξ ευγενών γέννα
 • Επαγγέλου μηδενί
 • Τύχη μη πίστευε
 • Τελεύτα άλυπος
 • Μέτρον άριστον
 • Αδικείαν μίσει
 • Ευσέβειαν φύλαττε
 • Ηδονής κραττείν
 • Βίαν μηδέν πράττειν
 • Τέκνα παιδεύειν
 • Μη θρασύνου
 • Νόμοις πείθου
 • Μελέτει το παν
 • Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι
 • Μη επί παντί λύπου
 • Πίνων αρμόζες
 • Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών
 • Το συμφέρον θηρώ
 • Θνήσκε υπερ Πατρίδος
 • Τω βίω μάχου
 • Ευ πάσχε θνητός

Σκοπίμως ή από έλλειψη παιδείας αγνοείται η Ελληνική μας παράδοση για να προβληθούν μετριότητες (Βλέπε Γκάντι) ως πάνσοφοι φωστήρες και καθοδηγητές της σκέψης μας.

Σ΄ αυτόν τον κατήφορο εμείς βάζουμε φρένο και ζητούμε από τους νέους να στραφούν στην πηγή του πολιτισμού, την Ελληνική σκέψη.

 
Το δώρο του Κεφαλογιάννη στον Παπαμιμίκο με τα αποφθέγματα του Γκάντι                                
kefalogiannis-papamimikos
Αίσθηση προκάλεσε το δώρο που έκανε ο απερχόμενος Μανώλης Κεφαλογιάννης στο νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τα Νέα πρόκειται για μία κορνιζαρισμένη επιγραφή που «τσιτάρει» τον Μαχάτμα Γκάντι και περιλαμβάνει τα «επτά πράγματα που δεν πρέπει να έχεις». Μεταξύ αυτών είναι η «πολιτική χωρίς αρχές» και η «απόλαυση χωρίς συναίσθημα».

http://www.koolnews.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7/to-doro-tou-kefalogianni-ston-papamimiko-me-ta-apofthegmata-tou-gkandi/
 
Τα «επτά πράγματα που δεν πρέπει να έχεις (σύφωνα με τον κύριο Γκάντι) είναι:
1. Πλούτο χωρίς μόχθο 2. Απόλαυση χωρίς συναίσθημα 3. Εμπόριο χωρίς ήθος 4. Γνώση χωρίς χαρακτήρα 5. Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά  6. Λατρεία χωρίς θυσία 7. Πολιτική χωρίς αρχές

Όπως θα παρατηρήσετε τα περισσότερα από αυτά είναι ασαφή, αόριστα και ανεφάρμοστα.