θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 25, 2013

O Αντίγονος Όταν είδε ο Αντίγονος μερικούς στρατιώτες να παίζουν μπάλα ενώ φορούσαν θώρακες και κράνη και ήσαν έτοιμοι για μάχη άν παρίστατο ανάγκη, ευχαριστήθηκε κι' έστειλε και προσεκάλεσε τους αρχηγούς αυτών, επειδή ήθελε να έπαινέση τους στρατιώτες. Μόλις όμως ακουσεν ότι τήν ώρα εκείνη οι αξιωματικοί έπιναν, ανέθεσε το δικαίωμα της αρχηγίας τών στρατευμάτων στους ενόπλους εκείνους στρατιώτες.