θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 25, 2013

Ο Αντίγονος δέν ημπόρεσε νά ανεχθή τόν κόλακα. Όταν ο Έρμόδοτος ο ποιητής έγραψε πολύ κολακευτικά στά ποιήματα του, ότι ο Αντίγονος ήταν γυιός του Ηλίου, εκείνος δέν ημπόρεσε νά ανεχθή τόν κόλακα και είπε: «Σχετικά μ' αυτά πού γράφεις γιά μένα, δέν συμφωνεί μαζί σου ο «λασανοφόρος» μου, δηλ. εκείνος πού φροντίζει γιά τό κοπροδοχείο μου».

῾Ερμοδότου δὲ αὐτὸν ἐν τοῖς ποιήμασιν ῾Ηλίου παῖδα γράψαντος οὐ ταῦτά μοι ἔφη σύνοιδεν ὁ λασανοφόρος.