θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 05, 2013

ώφθη μέγα σώμα φλογοειδές εις μέσον των στρατοπέδωναπόσπασμα από το βίο του Λούκουλου που έγραψε ο Πλούταρχος τον 2ο μ.χ. αιώνα.

αλλ’ εξαίφνης του αέρος υπορραγέντος, ώφθη μέγα σώμα φλογοειδές εις μέσον των στρατοπέδων καταφερόμενων, το μεν σχήμα πίθω μάλιστα, την δε χρόαν αργύρω διαπύρω προσεοικός, ώστε δείσαντες αμφοτέρους το φάσμα διακριθήναι, τούτο μεν ουν φάσιν εν Φρυγία περί τας λεγομένας Οτρύας συμβήναι το πάθος

μετάφραση:

Ξαφνικά άνοιξε ο αέρας (ο ουρανός) και φάνηκε να κατεβαίνει με ορμή ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα ένα μεγάλο σώμα σαν φλόγα, που έμοιαζε πολύ με πιθάρι στο σχήμα και με πυρακτωμένο ασήμι στο χρώμα, με αποτέλεσμα όταν είδαν το θέαμα αυτό και οι δύο [στρατοί] να φοβηθούν. Λένε ότι αυτό έγινε στη Φρυγία κοντά στις Οτρύες.

Τι ήταν αυτό το ασημένιο πιθάρι; 

Ο Πλούταρχος δεν ήταν Ηρόδοτος να γράφει για φανταστικά πράγματα, για απο μηχανής θεούς και άλλα μεταφυσικά. Ισα - ισα ήταν πολύ υλιστής.

Υπάρχουν αρκετά ακόμη περίεργα αποσπάσματα οπως το προηγούμενο στην αρχαία γραμματεία, άλλα εξηγούνται και άλλα όχι.

Θέλει όμως προσοχή .