θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 12, 2013

Η λέξις "Μέλαθρον" απαγορεύθηκε.

 
 
 
 
 
 
Η λέξις "Μέλαθρον" είναι αρχαιοτάτη. Την συναντούμε στην Ομηρική Ιλιάδα.

Σημαίνει:
1. το ανάκτορο, το μέγαρο, το παλάτι
2. η κεντρική αίθουσα του αρχαϊκού ανακτόρου
3. μεγαλοπρεπές και πολυτελές κτήριο μεγάλων διαστάσεων


Β, 413 Ζεῦ κύδιστε, . . μὴ πρὶν ἐπ' ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν,
| πρίν με κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον.

 
Το "Αλεξάνδρειον" είναι αφιερωμένο στον Μέγα Αλέξανδρο.Δυστυχώς ζούμε σε καιρούς παρακμής και σήψης.

Το "Αλεξάνδρειον Μέλαθρον" μετονομάζεται σε Nick Galis Hall.

Θα θυμηθούμε τον Κων/νο Καβάφη να γράφει στο ποίημά του :

 "Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου"

Κατόπι μπήκε στα πολιτικά.
Μα τα παραίτησεν. Ήταν ο Έπαρχος μωρός·
κ’ οι πέριξ του ξόανα επίσημα και σοβαροφανή·
τρισβάρβαρα τα ελληνικά των, οι άθλιοι.Εδώ οι Τρισβάροι "Έλληνες", κατήργησαν τα Ελληνικά.


Μπορούμε να τους σταματήσουμε;