θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 09, 2013

Ο Φίλιππος έλεγεν , ότι ώφειλεν εύγνωμοσύνην προς τους δημαγωγούς τών Αθηναίων.Προς τους δημαγωγούς τών Αθηναίων, έλεγεν ο Φίλιππος, ότι ώφειλεν εύγνωμοσύνην επειδή τόν περιέπαιζαν, διότι, μέ τά πειράγματα των, του Εδιναν αφορμή  νά γίνεται καλύτερος καί στο λόγο καί στό χαρακτήρα. «Καί αυτά τά επιτυγχάνω», έλεγεν έπί λέξει, «διότι προσπαθώ νά ελέγχω αυτούς καί νά τους αποδεικνύω ψεύτες καί μέ τους λόγους καί μέ τά έργα μου».