θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 10, 2013

Ο Αλέξανδρος περί των Όλυμπιονικών καί Πυθιονικών που δεν πολέμησαν για την πόλη τους.


 
Όταν ο Αλέξανδρος είδε στή Μίλητο πολλούς ανδριάντας αθλητών πού είχαν νικήσει στους αγώνας τής Όλυμπίας καί τών Δελφών, είπε:

«Καί που ήσαν αυτά τά περίφημα σώματα τών Όλυμπιονικών καί Πυθιονικών, όταν οι βάρβαροι πολιορκούσαν τήν πόλι σας;»