θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 09, 2013

Όταν ο Φίλιππος ήθελε να καταλάβη κάποιο οχυρό φρούριο..

 
Όταν ο Φίλιππος ήθελε να καταλάβη κάποιο οχυρό φρούριο και οι κατάσκοποι του είπαν, οτι ήταν πολύ απότομο καί οτι ήταν αδύνατο να κυριευθή, έρώτησεν, άν ήταν τόσο δυσδιάβατον, ώστε να μή μπορούσε νά φθάση έως εκεί ένα γαϊδουράκι φορτωμένο με χρυσάφι.