θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 17, 2013

Όταν ο θράσυλλος ο Κυνικός έζήτησεν .......Όταν ο θράσυλλος ο Κυνικός έζήτησεν άπό τόν Αντίγονο μία δραχμή, εκείνος είπε: «Μιά τόσο μικρή προσφορά δεν ταιριάζει σ' ενα βασιλέα».
Επειδή όμως ο κυνικός απάντησε,
«τότε νά μου δώσης ενα τάλαντο», (δηλ. περίπου πεντακόσιες χιλιάδες σημερινές δραχμές) ,
εκείνος είπεν:
 «Αυτό τό ποσόν πού τώρα ζητείς είναι τόσο μεγάλο, ώστε δέν ταιριάζει σέ Κυνικούς».