θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 09, 2013

Έσφαλε ό Χριστός καί ό Κάρολος Μαρξ πολεμώντας τά έθνη.
 
Έσφαλε ό Χριστός καί ό Κάρολος Μαρξ πολεμώντας τά έθνη.
Ίων Δραγούμης 

Νά, έργο άξιο γιά τά έθνη, έργο ανθρωπιστικό, έργο αληθινά ανθρώπινο. Νά, ή δικαιολογία τών εθνών. Νά, πώς τά έθνη είναι χρήσιμα στην ανθρωπότητα. Νά, πώς ξεπερνούν τά σύνορα τους, ξεχειλίζουν, πλαταίνουν, υψώνονται, γεμίζουν καί καταχτούν τόν κόσμο. Νά, πώς είναι όμορφα τά έθνη καί νά, που έσφαλε ό Χριστός καί ό Κάρολος Μαρξ πολεμώντας τά έθνη.
Του έθνους τό άνθισμα καί ό καρπός ό ωραίος είναι ό πολιτισμός. Δεν είναι σωστά σωστά σκοπός του τό άνθισμα, παρά ανάγκη. Έτσι καί ή γυναίκα γεννάει καί τό φυτό ανθοβολεί καί καρποφορεί.