θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 31, 2013

Αχιλλεύς ή Όμηρος;


Όταν ερωτήθηκε ο Θεμιστοκλής, ποιος άπό τους δύο έπροτιμούσε νά ήταν,  Αχιλλεύς ή  Όμηρος, απάντησε σ' αυτόν πού τόν ερώτησε: «Σύ ο ίδιος ποιος από τους δυό θά ήθελες νά είσαι, νικητής τών αγώνων στην Όλυμπία, ή εκείνος πού ανακηρύσσει καί επαινεί τους νικητάς;»