θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, March 18, 2013

Αχιλλεύς ή Όμηρος;


Θεμιστοκλέους

    Όταν ερωτήθηκε ο Θεμιστοκλής, ποιος άπό τους δύο έπροτιμούσε νά ήταν,  Αχιλλεύς ή  Όμηρος, απάντησε σ' αυτόν πού τόν ερώτησε:

«Σύ ο ίδιος ποιος από τους δυό θά ήθελες νά είσαι, νικητής τών αγώνων στην Όλυμπία, ή εκείνος πού ανακηρύσσει καί επαινεί τους νικητάς;»

Themistocles

     When asked Themistocles, which of the two rather beAchilles or Homer, answered him who asked:

"In the same which one would like to be, winner of the Games in Olympia, where he proclaims and glorifies the winners? "