θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 10, 2013

Ο Αλέξανδρος σφράγισε τό στόμα του.

 
 
Όταν ο Αλέξανδρος έδιάβαζε μιά επιστολή πού προήρχετο άπό τήν μητέρα του και περιείχε μυστικά και ψεύτικες κατηγορίες εις βάρος του Αντιπάτρου, δέν εμπόδισε τόν Ηφαιστίωνα, νά διάβαση και αυτήν, όπως συνήθως έδιάβαζε μαζί του ολες τις επιστολές του. 
 Όταν όμως έτελείωσαν τήν άνάγνωσιν, ο Αλέξανδρος, αφού έβγαλε τό δαχτυλίδι του, έβαλε τόν σφραγιδόλιθο του δακτυλιδιού σάν σφραγίδα στό στόμα του Ηφαιστίωνος, καί, μ' αυτή τήν πράξι του, εννοουσε οτι ο Ήφαιστίων

έπρεπε νά σφράγιση τό στόμα του καί νά μήν πή σέ άλλον ο,τι έδιάβασε.