θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 24, 2012

Περίεργοι ήχοι από την γή. Strange Sounds Heard All Around The World

http://www.youtube.com/watch?v=zstJj1pcC-IPLOYTARXOS Syllas
 The paradoxical
fact presaged change and transformation of another genus because all genera are eight people and differ as to the way of life and manners and each set by God the number of years included in the long term. When this reaches the end and start the day, presented a strange spot on earth or heaven, which is obvious to those who deal with such and have become experts that born people living with other lifestyles and arrange for these gods more or less than the before.


PLOYTARXOS Syllas
ce fait paradoxal présageait changement et de transformation d'un autre genre, car tous les genres sont huit personnes et diffèrent quant à la manière de la vie et mœurs, et chaque ensemble par Dieu le nombre d'années comprises dans le long terme. Lorsque celle-ci atteint la fin et le début de la journée, a présenté une tache étrange sur la terre ou dans le ciel, ce qui est évident pour ceux qui s'occupent de tels et sont devenus des experts que les personnes nées vivant avec le mode de vie et d'autres arrangements pour ces dieux plus ou moins de l'avant.


PLOYTARXOS Syllas
questo fatto paradossale presagire il cambiamento e la trasformazione di un altro genere, perché tutti i generi sono otto persone e si differenziano per il modo di vita e costumi e ogni insieme da Dio il numero di anni compresi nel lungo termine. Quando questo raggiunge la fine e iniziare la giornata, ha presentato una macchia strana sulla terra e il cielo, che è evidente a chi si occupa di tali e sono diventati esperti che le persone nate vivono con altri stili di vita e di organizzare per Questi dèi più o meno rispetto alla prima.


http://www.defencenet.gr/defence/o/45522ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ  ΣΥΛΛΑΣ
 


  Το πιο σημαντικό όμως από όλα ήταν το ακόλουθο στην ανέφελη και εντελώς αίθρια ατμόσφαιρα ήχησε σάλπιγγα που έβγαζε δυνατό και κλαψιάρικο ήχο, ώστε όλοι κόντεψαν να χάσουν το μυαλό τους και κατατρόμαξαν από τη διαπεραστικότητά του. Τότε οι οιωνοσκόποι Τυρρηνοί συμπέραναν πως το
παράδοξο αυτό γεγονός προμήνυε μεταβολή άλλου γένους και μετατροπή  γιατί όλα τα γένη των ανθρώπων είναι οκτώ  και διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο ζωής και τα ήθη και για το καθένα έχει καθοριστεί από τον θεό  ο αριθμός των χρόνων, που περιλαμβάνονται σε μακρά περίοδο. Όταν τούτη φτάσει στο τέλος της και ξεκινήσει η επομένη, παρουσιάζεται κάποιο παράξενο σημείο στη γη ή  τον ουρανό, με το οποίο γίνεται φανερό σε αυτούς που ασχολούνται με τέτοια και έχουν γίνει ειδικοί ότι γεννήθηκαν άνθρωποι που ζουν με άλλους τρόπους ζωής, και μεριμνούν γι' αυτούς οι θεοί λιγότερο ή περισσότερο απ ο,τι προηγουμένως.
Λένε πως κατά τη διαδοχή των γενών και στα άλλα συμβαίνουν μεγάλες καινοτομίες και η μαντική τέχνη αποκτά μεγάλη υπόληψη και πετυχαίνει στις προβλέψεις της, αφού στέλνει ο θεός καθαρούς και φανερούς οιωνούς, αμέσως όμως μόλις παρουσιαστεί άλλο γένος, (η μαντική) χάνει και πάλι την εκτίμηση, καθώς τις περισσότερες φορές αυτοσχεδιάζει και αγγίζει το μέλλον με αμυδρά και σκοτεινά όργανα. Ετούτα, λοιπόν, διηγούνταν οι πιο λόγιοι Τυρρηνοί, που φαίνονταν πως γνώριζαν κάτι περισσότερο από τους άλλους.


Ενώ η σύγκλητος μαζί με τους μάντεις ασχολούνταν με τούτα και καθόταν στον ναό της Ενυούς , πέταξε μπροστά στα μάτια όλων σπουργίτης, που είχε στο στόμα του τζίτζικα και, όταν του έπεσε ένα τμήμα από αυτόν, το άφησε και απομακρύνθηκε με το υπόλοιπο. Από τούτο υποψιάζονταν εκείνοι που εξετάζουν τα σημεία και τα τέρατα στάση και σύγκρουση ανάμεσα στους κτηματίες από τη μια και τον όχλο της πόλης και τους πολίτες που σύχναζαν στην αγορά από την άλλη, γιατί τούτοι φωνάζουν σαν τον τζίτζικα, ενώ οι χωρικοί ζουν στους αγρούς ".