θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, November 09, 2012

Νικηφόρος Βρεττάκος: ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ.



 
«Υπερτιμήθηκε ή άποψη ότι διευκολύνει τους μαθητές (τό μονοτονικό), κάτι πού ίσως, είναι αντιπαιδαγωγικό. Υπάρχει, άλλωστε καί μία παράδοση, πού εκφράζει την άποψη μεγάλων παιδαγωγών, οι όποιοι επιμένουν ότι τό παιδί πρέπει νά κοπιάζει, γιά νά γίνει άνθρωπος ικανός, ώστε στη ζωή του νά αντιμετωπίσει όλες τίς αντιξοότητες. Ύποσπιρίχθηκε επίσης, υπέρ του μονοτονικού καί ή άποψη, ότι διευκολύνονται οι τυπογράφοι καί οι στοιχειοθέτες, γενικά καί ότι οι εκδόσεις, πάλι γενικά, γίνονται οικονομικότερες. Παραγνωρίστηκαν όμως οι λόγοι, πού επέβαλαν στους Αλεξανδρινούς χρόνους, τήν καθιέρωση των τόνων, οι όποιοι ισχύουν καί σήμερα. Πολλές φορές τά γραπτά μου δέν διαβάζονται σωστά, όταν τυπώνονται στό μονοτονικό. Ας ελπίσουμε ότι θά επανεξεταστεί μελλοντικά τό θέμα καί ότι θά επικρατήσουν σωφρονέστερες απόψεις».

Νικηφόρος Βρεττάκος