θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, November 23, 2012

Ποιοι θα γράψουν την Ιστορία μας;


 
                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ
                                                            Πολιτικός επιστήμων
 
 
 
Ποιοι θα γράψουν την Ιστορία μας;
 
 κυριακάτικη δημοκρατία 18.11.2012

 
Σε μια εποχή γενικευμένης γκρίνιας είναι χρήσιμο να απονέμου με τον δί­καιο έπαινο σε πρόσωπα που το αξίζουν. Συγκεκριμένα θεωρώ ορθή και θαρ­ραλέα τη στάση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη­τισμού κ. Κων. Αρβανιτόπουλου απέναντι στη κ. Ρεπούση και τη συνωστισμένη λο­γική της. Ο υπουργός, με δική του επιμο­νή, φρόντισε να τυπωθεί και να διανεμη­θεί φέτος στη ΣΤ' Δημοτικού το νέο βι­βλίο Ιστορίας, το οποίο έχει πολύ λιγότε­ρες αδυναμίες, βασίζεται στις ιστορικές πηγές και σέβεται την εθνική μας αξιοπρέ­πεια. Εξάλλου στην πρόσφατη παρέμβαση του στη Βουλή ο κ. Αρβανιτόπουλος επέπληξε με επιχειρήματα την κυρίας Ρεπούση για την εμμονή της σε όσα γράφει και λέγει περί της ελληνικής Ιστορίας.
 
Η βουλευτής της ΔΗΜ. ΑΡ. ανταπά­ντησε τηλεοπτικώς με τη φράση «ας αφή­σουμε στους ιστορικούς να γράψουν την Ιστορία». Δεν μας εξήγησε, όμως, ποιους ακριβώς ιστορικούς εννοεί και ποιους μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι θα ερ­γαστούν χωρίς ιδεολογικούς παραμορ­φωτικούς φακούς.
 
Θέλω να της θυμίσω ότι η Ακαδημία Αθηνών επέκρινε και ουσιαστικά απέρρι­ψε το βιβλίο της, διότι οι έγκριτοι ιστορικοί που εδρεύουν εκεί επέμειναν στα πολλά λάθη της και όχι στην ιδεολογική της ερμη­νεία. Επίσης ο καθηγητής της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Βασίλης Καραγεώργος επεσήμα­νε δεκάδες λανθασμένες πηγές και παρα­πομπές στο σχολικό βιβλίο της.        Διερωτώμαι επί του προκείμενου: Μπορούμε να θεω­ρήσουμε αμερόλη­πτους τους πανεπιστημιακούς που μετείχαν σε ελλη­νοτουρκικές επιτρο­πές για την υλοποίη­ση του μνημονίου Παπανδρέου - Τζεμ,    δη­λαδή για την αλλοίωση των σχολικών μας βιβλίων ώστε να μην ενοχλείται η Τουρ­κία; Είναι αυτό επιστήμη ή πολιτική σκο­πιμότητα;
 
Μπορούμε να εμπιστευτούμε την Ιστο­ρία του έθνους μας σε πανεπιστημιακούς οι οποίοι καταδέχονται να διαφημίζουν μία Βαλκανική Ιστορία χρηματοδοτούμενη από τον χρηματιστή Σόρος και γραμ­μένη με φιλοτουρκικό και φιλοσκοπιανό πνεύμα;
 
Μήπως μπορούμε να ξεχάσουμε τη δη­μόσια καταγγελία του ομότιμου καθηγη­τή της Αρχαίας Ιστορίας Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη ότι ορισμένοι συνάδελφοι του προώθησαν μαζική παραγωγή διδα­κτόρων με κριτήριο όχι την ποιότητα, αλ­λά την ιδεολογική ταύτιση των νέων επιστημόνων με τιςεθνομηδενιστικές θεωρίες; Την Ιστορία μας δεν θα την εμπιστευθού­με σε επιστήμονες οι οποίοι προωθούν την αποδόμηση της εθνικής μας ταυτότητος.
 
Θυμούμαι τον Κωστή Παλαμά: «Βο­σκοί στης Πολιτείας τη μάντρα οι λύκοι»!