θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 20, 2012

Οι Έλληνες ανακάλυψαν τον φορολογικό παράδεισο!

Η οδός των λεόντων στην Δήλο
Η οδός των λεόντων στην Δήλο


Η φορολογική απαλ­λαγή του ιερού


ΣΤΡΑΒΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ι

4. Η Δήλος ήταν ήδη διάσημη και την αύξησε παραπά­νω η καταστροφή της Κορίνθου από τους Ρωμαίους . Οι έμποροι ήρθαν εδώ. Τους προσκάλεσε η φορολογική απαλ­λαγή του ιερού και το καλό λιμάνι. Βρίσκεται σε επίκαιρο σημείο για όσους ταξιδεύουν προς την Ασία από Ιταλία και Ελλάδα.

Η πανήγυρη τους είναι μια μεγάλη εμπορική έκθεση και είχε πολλούς επισκέπτες Ρωμαίους, παραπά­νω από τους άλλους λαούς, ακόμη κι όταν υπήρχε η Κό­ρινθος. Οι Αθηναίοι κρατούσαν το νησί και φρόντιζαν καλά ναούς και εμπόρους. Ήρθαν όμως οι στρατηγοί του Μιθρι­δάτη και ο αποστάτης τύραννος  και τη ρημάξανε. Την παρέλαβαν έρημη οι Ρωμαίοι, μετά που ο βασιλιάς έφυγε στην πατρίδα του. Έως και σήμερα τα βγάζει πέρα δύσκο­λα. Την κατέχουν οι Αθηναίοι.