θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 13, 2012

Ή αψίδα τού θριάμβου του Μ. Αλεξάνδρου. Αυτήν αντέγραψαν οι Γερμανοί;


 Ή αψίδα τού θριάμβου του Μ. Αλεξάνδρου.

XIII. Αφού αναχώρησαν από τά Τάξιλα καί βάδισαν δύο ήμερων δρόμο, έφθασαν στην πεδιάδα, όπου λέγεται ότι αγωνίστηκε εναντίον τού Αλεξάνδρου ό Πώρος.  Έδώ λένε ότι είδαν πύλες, οί οποίες τίποτε δέν κλείνουν μέσα, άλλα είχαν οικοδομηθεί ώς τρόπαια. Διότι επάνω σ' αυτές υπήρχε τοποθετημένος ανδριάντας τού Αλεξάνδρου, ό οποίος στεκό­ταν επάνω σέ άρμα μέ τέσσερις ρυμούς.  Όπως φαινόταν, όταν στους Ίσσούς αντιμετώπισε τους σατράπες τού Δαρεί­ου. Σέ όχι μεγάλη απόσταση μεταξύ τους λένε ότι είχαν οικοδομηθεί δύο άλλες πύλες καί έφεραν ή μία τόν Πώρο καί ή άλλη τόν Αλέξανδρο, συμφιλιωμένους, νομίζω, μετά τή μάχη, διότι ό ένας έμοιαζε μέ κάποιον πού χαιρετάει καί ό άλλος πού προσκυνάει.     ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ "ΒΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΥΑΝΕΩΣ"