θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 20, 2012

Λύση από την Αυστραλία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα!Λύση από την Αυστραλία για τα Μάρμαρα!


 Σημείωση: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι «Μάρμαρα». Διότι ο Παρθενώνας δεν είναι λατομείο. Είναι ο πάνσεπτος ναός της Αθηνάς παρθένου.

Δημοκρατία 13.10.2012
ΤΗ Δική της πρόταση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μου­σείο έκανε μία Αυστραλή δικηγόρος, ειδικευμέ­νη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κάθριν Μανόλια Φίλεϊ υποστηρίζει ότι τα νομι­κά επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η ελληνική πλευρά, όσο δίκαια κι αν είναι, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από τη Βρετανία, ακριβώς για­τί μία τέτοια χειρονομία, η επιστροφή των μαρ­μάρων, «θα έκανε άνω κάτω τα μουσεία όλου του κόσμου».

Αντίθετα, η κυρία Φίλεϊ προτείνει στην ελλη­νική πλευρά να αλλάξει τη νομική της γραμμή. Αντί να διεκδικεί τα Γλυπτά για «πολιτιστικούς λό­γους», να επικαλεστεί την πνευματική σύνδεση των μοναδικών αυτών έργων με τους Ελληνες.

Πρέπει να εγκαταλειφθούν τα επιχειρήματα περί πολιτιστικής κληρονομιάς και να υποστηρι­χθεί ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα συνδέονται από αρχαιοτάτων χρόνων, λέει, ως και σήμερα, πνευματικά -και για την ακρίβεια θρησκευτικά - με τους Ελληνες. «Με το επιχείρημα αυτό Αυ­στραλοί Αβορίγινες, Νεοζηλανδοί Μαορί και Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής κατόρθωσαν να πά­ρουν πίσω θησαυρούς τους» επισημαίνει.