θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, October 14, 2012

Ο Έλληνας Χριστός, Απολλώνιος ο Τυανέας.


Ο Έλληνας Χριστός, Απολλώνιος ο Τυανέας.

Ο Θεού κεχαρισμένος άνδρας Απολλώνιος, γνώριζε όλες τις ανθρώπινες γλώσσες, ακόμη κι αυτές πού αποσιωπούν οι άνθρωποι. ● Σταμάτησε τον λιμό της Εφέσσου. ● Πάταξε τον τυφλό δαίμονα. ● Θεράπευε τον δαιμονισμένο. ● Ανέστησε την νεκρή κόρη. ●

Εμφανίστηκε σαν οπτασία από τον κόσμο της Περσεφόνης. ● Αναλήφθηκε στους ουρανούς και επανεμφανίστηκε.

Ο Έλλην Ευαγγελιστής, Φλάβιος Φιλόστρατος ( 170 - 246 μ.Χ.)

Η Καινή Διαθήκη εμφανίστηκε εκατό χρόνια μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του Φιλόστρατου.
Τα συμπεράσματα δικά σας.