θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 15, 2012

Καταργούν τον πατέρα.

Δεν είναι μία απλή διαφήμηση. Εντάσσεται στον αγώνα για την εξαφάνιση της μορφής του πατέρα.
 
According to Goebbels, "Propaganda has only one object: to conquer the masses. Every means that furthers this aim is good; every means that hinders it is bad.
 
Σύμφωνα με τον Goebbels, προπαγάνδα έχει μόνο ένα αντικείμενο: να κατακτήσει τις μάζες. Κάθε μέσο που προάγει τον στόχο αυτό, είναι καλό.  Κάθε μέσο που τον εμποδίζει, είναι κακό".