θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 16, 2012

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ, Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ


Νομίζω πώς έφτασε ή ώρα να ικανοποιηθεί [με το βιβλίο αυτό] ή πε­ριέργεια όσων ακόμη προβληματίζονται σχετικώς μέ τη μορφή του Ελευθέριου Βενιζέλου να εξηγηθεί δηλαδή γιατί θεωρήθηκε τόσο πολύ μεγάλος και συνακολούθως δοξάστηκε. Λένε πώς ήταν Εθνάρ­χης. Ωραία! Έγώ σας προτείνω να δούμε τα έθναρχικά του επιτεύγματα:


Α. Μετά τήν απελευθέρωση τών Ιωαννίνων, τον Φεβρουάριο του 1913, άλλαξε κατά 180 μοίρες τήν πορεία τοΰ Ελληνικού Στρατού, μέ αποτέλεσμα οί Έλληνες νά μή μπουν στον Αυλώνα και το νησί Σάσων νά δοθεί στην Αλβανία.


Β. Έμπλεξε τήν Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και προκάλεσε έτσι πρώτα τον Εθνικό Διχασμό και μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή. Και όλα αυτά, προκειμένου νά φανεί αρεστός στους φίλους του της Εγκάρδιας Συνεννόησης.


Γ. Ένα Ελληνικό Κράτος πήγε νά δημιουργηθεί στον Πόντο μετά το τέλος τού Α' Παγκόσμιου πόλεμου. Μπορούσε νά αναγνωριστεί άπό τις Δυνάμεις της Εγκάρδιας Συνεννόησης και ακόμα από τήν Υψηλή Πύλη. Μόνο ό Βενιζέλος αρνήθηκε νά το αναγνωρίσει.


Έμενα πάντως ό εν λόγω εθνάρχης μου θυμίζει τον Ίκαρο.

Νά γιατί προς τι­μήν του φτιάχτηκε ένα αεροδρόμιο κοντά στην Αθήνα. Οι θαυμαστές του έχουνε τήν ελπίδα πώς ή δόξα του θά πέσει στά μαλακά και δέν θά τσακιστεί -όπως έγι­νε μέ τον Ίκαρο.

Νά τά θυμάστε Όλα αυτά, τήν άλλη φορά πού θά βρεθείτε στον «Διεθνή Αε­ρολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος».

Θωμάς Θεολόγης