θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 25, 2012

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ, γιατί η ανθρωπότητα τον έχει ανάγκη .
Ο Ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια γίνεται στόχος μιας αισχρής προπαγανδιστικής εκστρατείας εναντίον του από κέντρα που θέλουν την καταστροφή της Ελλάδος . Δεν μπορεί να αντιδράσει , όπως δεν θα μπορούσε και κάθε άλλος λαός που θα του συνέβαινε κάτι τέτοιο .
Η Ελλάδα συμμετείχε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αναδείχθηκε νικήτρια στην πρώτη φάση αντιμετωπίζοντας την εισβολή της Φασιστικής Ιταλίας . Αντιμετώπισε σθεναρά την εισβολή της Χιτλερικής Γερμανίας , για να υποκύψει τελικά στην πανίσχυρη πολεμική μηχανή της .
Στην διάρκεια της τριπλής κατοχής της Ελλάδος από Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους συμμάχους τότε αγωνίστηκε με αμείωτη ένταση για την απελευθέρωσή της. Όταν όλη η Ευρώπη έβγαινε από τα συντρίμμια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα έμπαινε σ’ έναν νέο γύρω αιματηρών συγκρούσεων που μέχρι το 1949 προκάλεσε μεγαλύτερες απώλειες στις υποδομές της όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό της . Αποτέλεσμα της αιματηρής σύγκρουσης ήταν η μη συμμετοχή στο τραπέζι των νικητών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η μη απόδοση Ελληνικών εδαφών τα οποία βρίσκονταν στα χέρια των εισβολέων .
Στα 1950 η Ελλάδα είναι ένας σωρός ερειπίων . Τότε ξεκινά ένας τιτάνιος αγώνας για την ανόρθωση της πατρίδος μας , ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει η αιμορραγία σε ανθρώπινο δυναμικό , όταν οι Έλληνες πιεζόμενοι από την ανέχεια φεύγουν από την χώρα για να εργαστούν στην Γερμανία , το Βέλγιο , την Σουηδία, την Αυστραλία και την Αμερική .
Αποτέλεσμα ήταν το οικονομικό θαύμα της Ελλάδος . Δημιουργούνται εργοτάξια, επιχειρήσεις, εργοστάσια και ξεκινά μια περίοδος εκβιομηχάνισης της χώρας . Στην Ελλάδα πλέον παράγονται κάθε είδους Βιομηχανικού προϊόντος , ηλεκτρικές συσκευές, υφάσματα , ενδύματα , ακόμη και μικρά αυτοκίνητα και οπλικά συστήματα .
Το ποσοστό ανάπτυξης είναι ένα από τα υψηλότερα της Ευρώπης . Η Ελλάδα την περίοδο αυτή δεν είχε εξωτερικό χρέος . Δυστυχώς σε κάποιους δεν αρέσει αυτό . Η Ελλάδα πρέπει να συντριβεί και η μέθοδος είναι απλή . Επιβάλλεται ο θεσμός των επανοτοκίων και οι μεγάλες επιχειρήσεις από κερδοφόρες μετατρέπονται σε ζημιογόνες σε ελάχιστο διάστημα .
Η μία επιχείρηση μετά την άλλη κλείνουν και οι στρατιές των ανέργων από τις κοινωνικοποιημένες πλέον ιδιωτικές επιχειρήσεις κατευθύνονται στο δημόσιο ως υπάλληλοι . Η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη . Χωρίς παραγωγικές επιχειρήσεις , χωρίς έρευνα και τεχνολογία , μ’ ένα υπερβολικά διογκωμένο δημόσιο , η χώρα οδηγείται στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου . Οι οικονομίες των Ελλήνων Πολιτών 50 χρόνων εξανεμίζονται στα σκοτεινά , ύποπτα και ύπουλα χρηματιστηριακά παιγνίδια .
Η αδύναμη πλέον και τσακισμένη οικονομία δέχεται το τελικό χτύπημα: Σύρεται στα νύχια του Δ. Ν. Τ. που τα ποσά που εισπράττει έχουν στόχο να ξεπληρώσουν τους τόκους μόνο των παλαιότερων δανείων .
Σήμερα η κατάσταση φαίνεται άπελπις . Ο Έλληνας φοβάται όχι μόνο για την επιβίωσή του αλλά και για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του. Δεν είναι όμως ένας λαός που υποκύπτει . Η Ιστορία είναι πολλών χιλιετιών . Το έθνος μας πέρασε χειρότερες συμφορές και κατάφερε να ανταπεξέλθει . Δεν θα αφήσουμε να υλοποιηθούν τα σχέδια των δυνάμεων που απεργάζονται τον αφανισμό μας . Θα νικήσουμε γιατί η ανθρωπότητα μας έχει ανάγκη .
Όπως δώσαμε στην Δύση το αλφάβητό της , όπως φέραμε την Αναγέννηση και τον ανθρωπισμό και γκρεμίσαμε το σκοτάδι του Μεσαίωνα , έτσι για μια ακόμη φορά θα επαναφέρουμε το φως του Απόλλωνα από τους Δελφούς και την σοφία της Αθηνάς από την Ακρόπολη και θα τα εγκαθιδρύσουμε θριαμβευτικά ως την μόνη και απόλυτη σωτηρία των λαών όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Υφηλίου .

THE GREEK PEOPLE will win, because mankind needs him.The Greek people in recent years become a target of vile propaganda campaign against him by centers who want the destruction of Greece. It can not react as could any other people that will happen so.Greece participated in the Second World War and emerged victorious in the first phase addressing the Fascist invasion of Italy. It ran strongly the invasion of Hitler Germany, finally succumbing to the mighty war machine.During the triple occupation of Greece by German, Italian and Bulgarian allies then fought with undiminished intensity for the release. When all Europe was emerging from the rubble of World War II, Greece was entering into a new round of bloody conflicts to 1949 has caused greater losses in infrastructure and in human resources. Result of bloody conflict was the lack of participation at the table of winners of the Second World War and the non-performance that Greek territory in the hands of the invaders.In 1950, Greece is a pile of rubble. Then begins a titanic struggle for the recovery of our country, while still bleeding in people, when the Greeks pressed by poverty leave the country to work in Germany, Belgium, Sweden, Australia and America.The result was the economic miracle of Greece. Created sites, businesses, factories and begins a period of industrialization of the country. In Greece now produced all kinds of industrial products, electrical appliances, textiles, apparel, even small cars and weapons systems.The growth rate is one of the highest in Europe. Greece is the period had no external debt. Unfortunately some do not like it. Greece should be crushed and the method is simple. It is the institution of epanotokion and large businesses become profitable by damaging a very short time.One company after another and closed ranks of the unemployed from the socially most private enterprises directed to the public as employees. The path is specified. Without productive enterprises without research and technology, with an over-bloated government, the country is led to the scandal of the Stock Exchange. The economies of Greek Citizens 50 years evaporate in the dark, suspicious and treacherous stock market games.The weak economy is now crushed and accept the final blow: Trace the nails of D. N. T. that the amounts collected are intended to repay the interest only of past loans.Today the situation seems hopeless. The Greeks feared not only for survival but also for the territorial integrity of his country. It is not a people who succumbs. History is many millennia. Our nation has passed worst calamities and managed to cope. We will not let them realize the plans of the forces apergazontai our annihilation. We will win because our humanity is in need.Opos gave the West the alphabet, as we brought the Renaissance and humanism and knocked down the darkness of the Middle Ages, so once again will bring back the light of Apollo at Delphi and the wisdom of Athena on the Acropolis and the triumph as we establish the only and ultimate salvation of peoples not only in Europe and the world.