θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 04, 2011

The Soldier - Ο στρατιώτης

4ος αιωνας π.Χ.: Έλληνας οπλίτης εναντίων Πέρση στρατιώτη.The Soldier:

It's the soldier, not the reporter, who gives you the freedom of the press.
It's the soldier, not the poet, who gives you the freedom of speech.
It's the soldier, not the campus organizer, who allows you to demonstrate.
It's the soldier who salutes the flag, serves the flag, and whose coffin is draped with the flag that allows the protester to burn the flag!


Ο στρατιώτης:

Είναι ο στρατιώτης, δεν είναι ο δημοσιογράφος, ο οποίος σας δίνει την ελευθερία του Τύπου.
Είναι ο στρατιώτης, δεν είναι ο ποιητής, ο οποίος σας δίνει την ελευθερία του λόγου.
Είναι ο στρατιώτης δεν είναι, ο διοργανωτής στην πανεπιστημιούπολη, ο οποίος σας επιτρέπει να διαμαρτύρεστε.
Είναι ο στρατιώτης που χαιρετά τη σημαία, υπηρετεί τη σημαία, και του οποίου φέρετρο είναι καλυμμένο με τη σημαία που επιτρέπει στον διαδηλωτή να κάψει τη σημαία!