θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 24, 2011

Οι πρόγονοί μας κατηγορήθηκαν ως ....Ειδωλολάτρες.

Γιατί της "δεξιάς χειρός";
From Wikipedia, the free encyclopedia
The terms Left-Hand Path and Right-Hand Path are a dichotomy between two opposing philosophies found in the Western Esoteric Tradition, which itself covers various groups involved in the occult and ceremonial magic. In some definitions, the Left-Hand Path is equated with malicious Black Magic and the Right-Hand Path with beneficial White Magic.[1] Other occultists have criticised this definition, believing that the Left-Right dichotomy refers merely to different kinds of working, and does not necessarily connote good or bad magical actions.[2]