θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, July 07, 2011

Ό Δίας, ό Ποσειδώνας ή Αθηνά κι ό Μώμος


Ό Δίας, ό Ποσειδώνας ή Αθηνά κι ό Μώμος


Ό Δίας, ό Ποσειδώνας κι ή Αθηνά, λέει ένας μύθος, αποφάσισαν νά βρούνε ποιος άπ' τους τρεις μπορεί νά φτιάξη το πιο τέλειο πράμα. Ό Δίας έκανε τον άνθρωπο, τ' ομορφότερο άπ' oλα τά πλάσματα, ή Αθηνά ενα σπίτι, ό Ποσειδώνας ενα ταύρο κι ό Μώμος, πού δεν τον είχαν διώξει ακόμα από τον Όλυμπο, προσκαλέστηκε νά κάνη τον κριτή. Μά ό Μώμος ήταν ένας φοβερά τσουχτερός κριτικός. Άρχισε βρίσκοντας κουσούρι στον ταύρο, γιατί τά κέρατα του δεν ήταν κάτω από τά μάτια του, έτσι πού νά μπορή νά τά βλέπη όταν τά μεταχειρίζεται. Ύστερα παραπονέθηκε πώς ό άνθρωπος δεν είχε ένα παραθυράκι στην καρδιά του γιά νά μπορή κανείς νά βλέπη τά αισθήματα του. Τέλος κατάκρινε και το σπίτι, γιατί δεν είχε ρόδες, έτσι πού οι κάτοικοι του νά μπορούν νά μετακινούνται από τόπο σε τόπο, γιά ν' αποφεύγουν τους δυσάρεστους γείτονες.

Τί μας μαθαίνει λοιπόν αυτός ό μύθος ; Έ, σίγουρα, πώς πρέπει εσύ ό Ίδιος νά κάνης καλή δουλειά πριν πιάσης νά κριτικάρης τους άλλους. Όποιος κυνηγάει μόνο κουσούρια, δεν ευχαριστιέται ποτέ με τίποτα.