θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, July 13, 2011

Κριτική γιὰ τὰ Προμήθεια 2011 ἀπὸ ἕναν ἀπομονωμένο ἐπίτροπο.Τὴν Κυριακή, 5 Ἰουνίου, στὴν τελική φάση τῆς σημαντικότερης ἐκδηλώσεως γιὰ ἐμᾶς, τοὺς ἀναζητητές τῶν στοιχείων ποὺ ἀπαρτίζουν τὶς πολιτισμικές ἰδιαιτερότητες τῆς φυλῆς μας, ἐξεφράσθησαν σημαντικές καὶ ἄλλες ἤσσονος σημασίας ἀπόψεις καὶ προτάσεις.


Ζητῶ νὰ δεχθεῖτε τὴν πολυτονική καθομιλουμένη τῆς σχολικῆς μου περιόδου, τὴν ὁποίαν δέν θέλω νὰ ξεχάσω καὶ συμπαθᾶτε τυχών ὀρθογραφικά λάθη ποὺ στὴν συνέχεια ἐντοπίσετε.


Πρῶτον καὶ κυριότερον, ἐπικροτῶ τὴν ἐπιστροφή στὴν ὀργάνωση τῶν Προμηθείων τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ θεσμοῦ, Τρύφωνος Ὀλυμπίου μετά ἀπὸ τὴν μακρόχρονη ἀποχώρησή του. Ἰδιαιτέρως τὴν διεύρυνση τοῦ θεσμοῦ ποὺ ἐπραγματοποίησε στὸ Λιτόχωρο. Ἡ ἐπιδότησις τῆς ἐπιστολῆς ἐν ἤδη ἐξωδίκου ἄν καὶ δεν θὰ ἐπιτύγχανε τὶ τὸ οὐσιῶδες, θὰ τοὺς ἐπεσήμανε ὃτι εἴμαστε ἐδῶ καὶ ὃτι θὰ δροῦμε εἰς μάκρος.


Ἐπίσεις οἱ ἀλλαγές στὸ Προμηθαϊκό κείμενο μὲ τὴν ἐπιβλητική φωνή τοῦ Φωτεινοῦ ἦταν μία εὐχάριστη καὶ εὐπρόσδεκτη ἀλλαγή. Τὸ ἀφανές ἔργο του στὴν σκηνοθεσία, ἤταν ἐπίσεις Προμηθαϊκό. Μᾶς ἐξάφνιασε ἡ ἐκπληκτική φωνή τοῦ διεθνοῦς φήμης τενόρου Καρούσου καὶ ἡ μαγική φωνή τῆς πριμαντόνας Ἐλένης Μπούκη Ἀγιομυριανάκη. Παρόλ’ αὐτά ἄν καὶ ἡ ποιότητα τῶν φωνῶν τους ἦταν συγκλονιστική, ἰδιαιτέρως τῆς κυρίας Μπούκη, δεν μπόρεσα νὰ τὶς ἀποδεχθῶ μέσα στὸ ἰδικό ὗφος ποὺ περιμένουμε νὰ ἀποπνέει ἡ Αἰσχύλεια τραγωδία. Ἡ τεράστια συμβολή τοῦ Ἀγρόδιου καὶ τῆς γυναίκας του δέν συνειδητοποιήθηκε καὶ αὐτό πρέπει τοῦ χρόνου νὰ ρυθμισθῆ. Ἀξιοσημείωτο ἦταν ὁ μεγάλος ἀριθμός νέων ποὺ προσήλθαν φέτος καὶ ἡ ἄψογη ἐμφάνηση τῶν τελετουργικῶν τῶν «Λαύρις» καὶ τῶν «Διόνυσος Ἐλευθερεῦς» ἡ μεγάλη προσέλευση ἀτόμων ποὺ προσέλαβαν τὰ ἀρχαιοπρεπή ὀνόματα, καὶ ἰδιαιτέρως ἐντυπωσιακό, ἡ ὀνοματοδοσία τοῦ βρέφους.


Ὅλα τὰ δρόμενά μας ὅσο ἐντιπωσιακά καὶ ἄν εἶναι, γιατί εἶναι ἀπὸ ψυχῆς, εἶμαι τῆς ἀπόψεως ὅτι πάντα μποροῦν νὰ βελτιωθοῦν. Φερ’ εἰπείν στὶς ὀνοματοδοσίες τὸ κείμενο μπορεῖ νὰ εἶναι συντομότερο γιατί γίνεται κουραστικό. ἀλλά νὰ χρησιμοποιηθοῦν λέξεις μὲ περισσότερη βαρύτητα. Ἐπὶ πλεόν ἀς ἀναλάβει κάποιος μουσικός νὰ συνοδεύει ὁρισμένα σημεία τῆς τελετῆς ψαλμοϊδῶς ὅπως τοῦ Παρμενίδη.


Χαίρομαι ποὺ τελικῶς ἡ συμβολή τῆς ἄψης τῆς φλόγας συμπεριελήφθη θεσμικῶς στὰ δρώμενα. Ἄλλωστε περί κλοπῆς τῆς ίερᾶς φλογός πραγματεύεται ὁ Αἰσχῦλος . Εὔχομαι καλή δύναμη σὲ ἐσένα Ἀριστότελες.


Τὴν Κυριακή μερικές προτροπές καὶ ἡ ἀπάντηση καλῶς ἀκούσθηκε- ὅποιος ἔχει προτάσεις ἀς ἔλθει ἐθελοντικῶς νὰ τὶς ὑλοποιήσει. Ἡ σωστότερη ὅμως ἀπάντηση, θὰ ἦταν νὰ πάρουμε τὰ ὀνόματα ὅλων αὐτῶν ποὺ δίδουν προτάσεις καὶ νὰ τοὺς ρωτήσουμε σὲ ποιόν τομέα μέσα στὸ πρόγραμμα θὰ εἴθελαν νὰ συμβάλλουν ἐθελοντικῶς.


Εἴμαστε ἕνας λαός ἀνήσυχος καὶ «ἀναζητιτικός». Ἐρχόμαστε στὶς ἐκδηλώσεις μας προσμένοντας κάτι διαφορετικό.


Ἕρρωσθε, καὶ συνεχίστε μὲ ἐπιμονή. Θὰ νικήσουμε!!


Σ. Λ. Χριστοδουλαρῆς


Ὀστεοπαθολόγος 210 8812585, 2310 423836,