θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 11, 2011

Ελληνο-βουδιστική τέχνη της Γκαντάρα

bacchanalian scene representing the harvest of wine grapes and a drunken dionysos greco buddhist art of gandhara 1st 2nd century ce Home

Bacchanalian scene representing the harvest of wine

grapes and a drunken Dionysos. Greco-Buddhist art of

Gandhara, 1st-2nd century CE.

Βακχική σκηνή που αντιπροσωπεύει τη συγκομιδή των

σταφυλιών

για οινοποίηση και ένας μεθυσμένος Διόνυσος.

Ελληνο-βουδιστική

τέχνη της Γκαντάρα, πρώτο με δεύτερο αιώνα CE.